Coffee

Xem tất cả 2 kết quả

  • Americano

    Cà phê (nóng / lạnh) pha loãng kiểu Ý, vị nhẹ nhàng, không đường và không có sữa.

  • Today's Brew

    Cà phê hôm nay

    Cà phê nóng pha loãng kiểu Ý, vị nhẹ nhàng, không đường và không có sữa.