Espresso

Xem tất cả 4 kết quả

 • Cappuccino

  Cappuccino

  Cà phê sữa nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường, dùng với sữa tươi và bọt sữa.

 • Caramel Macchiato

  Caramel Macchiato

  Cà phê sữa (nóng / lạnh) kiểu Mỹ, vị cà phê đậm đà dùng với sữa tươi và sốt caramel.

 • Espresso

  Espresso

  Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường và không có sữa.

 • Macchiato

  Macchiato

  Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường, dùng với ít sữa nóng và bọt sữa.