BBQ Chicken

Bánh mì Ý mềm hoặc giòn kẹp phi lê gà nướng mè với sốt Nhật kèm theo salad trộn.

Mô tả

Bánh mì Ý mềm hoặc giòn kẹp phi lê gà nướng mè với sốt Nhật kèm theo salad trộn.