BBQ Chicken Salad

Salad trộn sốt mè Nhật với phi lê gà nướng.

Mô tả

Salad trộn sốt mè Nhật với phi lê gà nướng.