Berry’d Treasure

Thức uống đá xay không cà phê kết hợp của vị berry ngọt lịm và vani, rất phù hợp cho trẻ em.

Mô tả

Thức uống đá xay không cà phê kết hợp của vị berry ngọt lịm và vani, rất phù hợp cho trẻ em.