Brazil Cerrado (8oz)

Nhẹ nhàng và ngọt ngào, phảng phất mùi đậu, hương vị đất.

Mô tả

Nhẹ nhàng và ngọt ngào, phảng phất mùi đậu, hương vị đất.