Chef’s Tuna Salad

Salad trộn sốt chanh với cá ngừ, dưa leo, cà chua và mayonnaise.

Mô tả

Salad trộn sốt chanh với cá ngừ, dưa leo, cà chua và mayonnaise.