Chicken Teriyaki

Đùi gà góc tư nướng mè với sốt Nhật dùng kèm với salad trộn.

Mô tả

Đùi gà góc tư nướng mè với sốt Nhật dùng kèm với salad trộn.