Chocolate Nóng

Sữa tươi nóng kết hợp với Socola nâu.

Mô tả

Sữa tươi nóng kết hợp với Socola nâu.