Double Chocolate

Socola đen và sữa tươi lạnh, đậm đà vị socola, không đắng

Mô tả

Socola đen và sữa tươi lạnh, đậm đà vị socola, không đắng