Egg Benedict

Bánh mì Ý giòn hoặc Bánh mì lúa mạch nướng dùng kèm với bơ lạt và mứt trái cây.

Mô tả

Bánh mì Ý giòn hoặc Bánh mì lúa mạch nướng dùng kèm với bơ lạt và mứt trái cây.