Espresso

Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường và không có sữa.

Mô tả

Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường và không có sữa.