Espresso Roast (8oz)

Vị Caramel, vị nóng của đất, kết hợp vị bơ ngọt ngào, hậu đắng ngọt.

Mô tả

Vị Caramel, vị nóng của đất, kết hợp vị bơ ngọt ngào, hậu đắng ngọt.