Macchiato

Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường, dùng với ít sữa nóng và bọt sữa.

Mô tả

Cà phê nóng kiểu Ý, vị cà phê đậm đà, không đường, dùng với ít sữa nóng và bọt sữa.