Papua New Guinea Sigri (8oz)

Đậm đà ngọt tự nhiên, hậu cay dễ chịu, sảng khoái.

Mô tả

Đậm đà ngọt tự nhiên, hậu cay dễ chịu, sảng khoái.