Salmon Scramble

Bánh mì Ý giòn kẹp trứng khuấy và cá hồi xông khói kèm theo salad trộn.

Mô tả

Bánh mì Ý giòn kẹp trứng khuấy và cá hồi xông khói kèm theo salad trộn.