Sumatra (8oz)

Có vị ngọt nồng, thơm mùi khói, đậm đà.

Mô tả

Có vị ngọt nồng, thơm mùi khói, đậm đà.