Trà lạnh

Trà túi lọc pha đá riêng, không đường (hoặc Trà đá đặc biệt ngâm sẵn mỗi ngày nếu khách chọn Today’s Iced Tea).

Mô tả

Trà túi lọc pha đá riêng, không đường (hoặc Trà đá đặc biệt ngâm sẵn mỗi ngày nếu khách chọn Today’s Iced Tea).