Trà latte lạnh

Trà với hương thơm đặc biệt từ Bạc hà kết hợp với bột Socola nâu và sữa tách béo.

Mô tả

Trà với hương thơm đặc biệt từ Bạc hà kết hợp với bột Socola nâu và sữa tách béo.