Vanilla nóng

Sữa tươi nóng kết hợp với hương Vani.

Mô tả

Sữa tươi nóng kết hợp với hương Vani.