Viennese Blend (8oz)

Vị đất, hậu đắng ngọt. Màu giống Chocolate, độ sóng sánh, mùi thơm nồng và đậm đặc.

Mô tả

Vị đất, hậu đắng ngọt. Màu giống Chocolate, độ sóng sánh, mùi thơm nồng và đậm đặc.